1. ανά δωμάτιο ηλικία: 10+
  2. ανά δωμάτιο ηλικία: 2-9
  3. ανά δωμάτιο ηλικία: 0-1